Skip to content

Neptunia Invest AB publicerar årsredovisning för 2021

Neptunia post image

Neptunia Invests årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida.

”Neptunia fortsätter att attrahera respekterade nordiska investerare till sin ägarkrets parallellt med att bolaget etablerar allt starkare förtroende hos institutionella investerare och långivare”, säger Johan Karlsson, VD. Han fortsätter: ”Med ett rörelseresultat om knappt 700 Mkr och eget kapital om 1 580 Mkr för moderbolaget var 2021 Neptunias bästa år hittills avseende resultat, uppnådda affärsmål, tillväxt och lönsamhet.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.neptuniainvest.se/investerare.

För ytterligare information:
Johan Karlsson, VD
Tel: +46 70 363 55 09
E-post: johan.karlsson@neptuniainvest.se
Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post: gustav.niblaeus@neptuniainvest.se
Besök även: www.neptuniainvest.se

Denna information är sådan som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08.00 CET.
Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet. Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Digital Room och Egen Lokal. Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft. Neptunia har en obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.neptuniainvest.se.