Genom investeringar i hållbara & samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Genom investeringar i hållbara
& samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Neptunia investerar i områden där vi har en betydande förståelse för marknadernas villkor och där vårt kontaktnät skapar möjligheter till att utveckla företagets affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar i bolagen och dess styrelser.

Läs mer
KONCERNEN
BALANSOMSLUTNING
30 sep 2022
13 835 Mkr
MODERBOLAGET
BALANSOMSLUTNING
30 sept 2022
2 349 Mkr

Kärninnehav

Neptunias portfölj består av tre kärninnehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare); MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare); och SIBS, där Johan Karlsson är medgrundare och styrelseledamot.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en förvaltare av alternativa investeringsfonder inriktade på fastighetsinvesteringar i Norden. Slättös fonder utvecklar, förvaltar och förädlar bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter inom logistik och industri. Per den 31 december 2021 uppgick Slättös förvaltade kapital till 11 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner i Norden och i internationella projekt. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom försvars- och säkerhetsbranschen samt industrier som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.

SIBS

SIBS grundades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Bolaget har utvecklat ett eget byggsystem som sträcker sig över värdekedjan och ger större flexibilitet i utförande och betydligt kortare byggtider. De egenproducerade bostäderna förvaltas långsiktigt inom bolaget.

Minoritetsägda innehav

Neptunia har sedan 2019 byggt upp en portfölj med minoritetsägda innehav som framförallt är aktiva inom området för digitalisering av  fastigheter. Portföljen fokuserar på företag som präglas av starka  entreprenörer, har ett fokus på hållbara och digitala affärsmodeller samt befinner sig i spännande skeden av sin utveckling.

Minoritetsägda innehav

Nordkap ger användaren kontroll över sin låneportfölj. Genom att generera aggregerade marknadsinsikter till sina användare kan kunderna utveckla och effektivisera sin finansiering.

Buildroid främjar en enklare och mer enhetlig infrastruktur för att koppla upp och ansluta värdeskapande applikationer och tjänster till ett fastighetsbestånd.

Corporate Fiber bygger, äger och opererar fibernät i kommersiella fastigheter. Genom att sätta upp ett strukturerat fiberfastighetsnät för hela fastigheten förenklas den digitala infrastrukturen.

Carbon Capture Company Nordic (CCC Nordic) erbjuder lokal klimatkompensation som bidrar till att öka kolsänkan i den svenska skogen, genom sina Carbon Capture Certificates.

Brunkeberg tillhandahåller lösningar för byggnation av höghus och glasfasader. De har ett patentskyddat system för hantering av material och fasadelement på höghus.

Youple är en bolånetjänst för unga. Bolagets vision är att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig genom att förnya marknaden för bostadsfinansiering.

EstateLogs erbjuder ett system för optimerar för fastighetsägare genom att samla allt som hör fastighetsförvaltningen till på ett och samma ställe.

Norban är en digital plattform som kombinerar en marknadsplats för alla bostadsägare, kallad Pre-Market™, med en mäklartjänst. Allt för att optimera bostadsförsäljningen.

Real Alliance samlar en grupp av autonomt agerande mäklarföretag som samarbetar kring främst kringtjänster.

Elivery är ett logistiksystem som strävar efter att skapa mer effektiva leveranser och returer inom e-handel.

Realstocks erbjuder professionella tjänster som inkluderar digital avtalsförhandling, kontraktssignering och livscykelhantering av kommersiella fastighetslån för både låntagare och långivare.

Insurely är en digital försäkringsaktör vars open insurance-plattform gör det möjligt för försäkringsbolag och finansiella aktörer att få tillgång till realtidsdata från försäkringsmarknaden.

Finansiella placeringar

Som en del av investeringsstrategin investerar Neptunia i finansiella placeringar. Utöver support till Slättö Förvaltning samt en grad av likviditet erhåller Neptunia genom finansiella placeringar ett löpande starkt nettokassaflöde över tid.