Genom investeringar i hållbara & samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Genom investeringar i hållbara
& samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Neptunia investerar i områden där vi har en betydande förståelse för marknadernas villkor och där vårt kontaktnät skapar möjligheter till att utveckla företagets affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar i bolagen och dess styrelser.

Läs mer
Resultat efter skatt
31 mars 2020, LTM
148 Mkr
Totala tillgångar
31 mars 2020
734 Mkr
Soliditet*
31 mars 2020
63 %
Avkastning PÅ EK
31 mars 2020, LTM
32 %
*JUST. SOLIDITET 83 %

Majoritetsägda innehav

Neptunias portfölj består av två majoritetsägda innehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare) samt Military Work, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare).

Johan och Mikael Karlsson är huvudägare i Neptunia.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 13 Mdkr och innehar AUM om +6,4 Mdkr.

Military
Work

Military Work är ett nordiskt konsultföretag som erbjuder tjänster för samhällsviktiga funktioner. Företagets kunder är fokuserade till segmenten försvar, säkerhet och industri. Bolagets tjänster är indelade i service och support, träning och utbildning samt rådgivning. Military Work har ca 700 unika konsulter och omsatte +100 Mkr 2019.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 13 Mdkr och innehar AUM om +6,4 Mdkr.

Military
Work

Military Work är en nordisk tjänsteleverantör för samhällsviktiga funktioner. Företagets kunder är fokuserade till segmenten försvar, säkerhet och industri. Bolagets tjänster är indelade i service och support, träning och utbildning samt rådgivning. Military Work har ca 700 unika konsulter och omsatte +100 Mkr 2019.

Minoritetsägda innehav

Neptunias minoritetsägda innehav fokuserar på företag inom två investeringskategorier: Fastigheter och PropTech. Investeringarna präglas av starka entreprenörer och företag som svarar mot tydliga trender på marknaden eller som bedöms vara definierande för marknaden i framtiden. De minoritetsägda innehaven avser framför allt onoterade innehav.

Fastigheter
PropTech

Direktinvesteringar
i Slättö Förvaltnings fonder

Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i de aktiva fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.