Genom investeringar i hållbara & samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Genom investeringar i hållbara
& samhällsnyttiga affärsmodeller skapar vi värde över tid

Neptunia investerar i områden där vi har en betydande förståelse för marknadernas villkor och där vårt kontaktnät skapar möjligheter till att utveckla företagets affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar i bolagen och dess styrelser.

Läs mer
KONCERNEN
BALANSOMSLUTNING
31 dec 2020
9 538 Mkr
MODERBOLAGET
BALANSOMSLUTNING
31 dec 2020
1 156 Mkr

Majoritetsägda innehav

Neptunias portfölj består av två majoritetsägda innehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare) samt MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare).

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 16 Mdkr och innehar AUM om +7,5 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss.


Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 16 Mdkr och innehar AUM om +7,5 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss.

Minoritetsägda innehav

Neptunias minoritetsägda innehav fokuserar på företag som präglas av starka entreprenörer och som svarar mot tydliga trender på marknaden eller som bedöms vara definierande för marknaden i framtiden.

Minoritetsägda innehav

Direktinvesteringar
i Slättö Förvaltnings fonder

Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i de aktiva fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.