Skip to content

Finansiell information

Här finns information om Neptunias ägarstruktur, finansiella kalender samt finansiella rapporter och dokument.

Neptunias styrelse

Neptunias styrelse är sammansatt för att bidra med industriell, finansiell och ledningskompetens. Styrelsen har lång och bred erfarenhet från branscher såsom förvaltning, teknologi och industri. Samtliga ledamöter är också ägare i Neptunia.

Styrelsens ledamöter besitter erfarenheter och egenskaper som är centrala för alla de avvägningar som löpande måste göras i allt styrelsearbete, med stöd av etablerade processer och kontrollsystem. En tydlig, transparent och ansvarsfull bolagsstyrning är grunden till det förtroende som är avgörande för Neptunias fortsatta utveckling. Tydligt satta riktlinjer är en förutsättning för det väl fungerande samarbete som råder mellan styrelsen och bolagsledningen, och som ger ledningen stora möjligheter att fokusera på utvecklingen av Neptunias affär.

Gunnar Brock - Styrelseordförande Neptunia

Gunnar Brock

Styrelseordförande

Född: Sverige 1950
Styrelseordförande sedan: 2017

Övriga uppdrag (urval):
Ordförande Stena AB
Ledamot ABB Ltde
Ledamot Investor Aktiebolag

Aktieinnehav: 
2 657 aktier

Ägarandel: 4,3 procent

Johan Karlsson

Johan Karlsson

VD och styrelseledamot

Född: Sverige 1985
Styrelseledamot sedan: 2014

Övriga uppdrag (urval):
VD, Slättö Förvaltning AB
Ledamot SIBS AB

Aktieinnehav: Indirekt genom Brofund AB,
34 461 aktier

Ägarandel: 55,6 procent genom Brofund Group AB

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

Styrelseledamot

Född: Sverige 1987
Styrelseledamot sedan: 2014

Övriga uppdrag (urval):
VD, MW Group AB
Ledamot SOFF

Aktieinnehav: Indirekt genom Brofund AB,
34 461 aktier

Ägarandel: 55,6 procent genom Brofund Group AB

Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth

Styrelseledamot

Född: Sverige 1966
Styrelseledamot sedan: 2017

Övriga uppdrag (urval):
Vice ordförande eQ Qyj
Ledamot Topsin Investments S.A.
Ledamot Sampo Abp
Ledamot Anders Wall Foundation

Aktieinnehav:
Indirekt genom Topsin Investments S.A. 11 491 aktier

Ägarandel: 18,5 procent genom Topsin Investments S.A.

Daniel Pilotti

Daniel Pilotti

Styrelseledamot

Född: Sverige 1974
Styrelseledamot sedan: 2014

Övriga uppdrag (urval):
Ordförande Ryska Posten AB
Ledamot Budbee Holding AB
Ledamot MW Group AB

Aktieinnehav:
Indirekt genom Jeansson Pilotti AB, 1 933 aktier

Ägarandel: 3,2 procent genom Jeansson Pilotti AB