Skip to content

Om Neptunia

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bolaget grundades 2014 av bröderna Johan och Mikael Karlsson. Johan hade dessförinnan grundat Slättö och Mikael hade grundat MW Group.

Finansiella nyckeltal
 • 2062

  SUBSTANSVÄRDE, MKR

  31 mar 2024
 • 30 %

  GENOMSNITTLIG ÅRSTILLVÄXT I SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE

  2016 - Q1 2024
 • 1

  EBT, MKR

  Q124 R12

Kärninnehav

Neptunia har ett långsiktigt investeringsperspektiv utan uttalad horisont, vilket möjliggör fokus på värdeskapande samt hållbar utveckling. Neptunia är en engagerad ägare som utövar inflytande genom direktiv och styrelserepresentation. Målsättningen med ägandet är att aktivt utveckla och stödja kärninnehaven till att bli ledande europeiska företag inom sina respektive segment. Vi arbetar strukturerat för att tillsammans med bolagen, deras företagsledningar och styrelser kontinuerligt utvärdera operativa och strategiska frågor. Genom det aktiva arbetet kan vi tillvarata värdeskapande möjligheter, ge stöd och ställa krav i syfte att generera en konkurrenskraftig avkastning till balanserad risk. Neptunias kärninnehav består av Slättö Förvaltning, MW Group och SIBS.

neptunia-module-image

Slättö Förvaltning

Slättö Förvaltning är en förvaltare av investeringsfonder inriktade mot nordiska fastighetsinvesteringar. Slättö skapar och förvaltar fonder inom strategierna Core Plus och Value Add som investerar tematiskt i bostäder, logistikfastigheter, hotell och samhällsfastigheter. Inom varje segment finns operativa enheter som ansvarar för transaktioner, förvaltning, underhåll och utveckling av fondernas tillgångar.

mw-group-neptunia-invest-homepage-module-image

MW Group

MW Group är en nordisk företagsgrupp som levererar tjänster till samhällskritisk infrastruktur och totalförsvar. Gruppen är organiserad i fem affärsområden och är verksam i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

SIBS-neptunia-invest-homepage-module-image

SIBS

SIBS har utvecklat ett marknadsledande tekniskt system och produktkoncept för att effektivisera och kvalitetssäkra byggprojekt. Med ett byggsystem som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik, vill SIBS driva utvecklingen av morgondagens byggindustri – där byggprojekt kostar mindre, går snabbare och är mer pålitliga.

Minoritetsägda innehav

Neptunia har sedan 2019 byggt upp en portfölj av mindre, snabbväxande företag som driver digitalisering av tjänster eller annan teknisk innovation inom Neptunias investeringsområden. Investeringarna i minoritetsägda innehav fokuserar på företag som drivs av starka entreprenörer och där Neptunia blir en av flera starka investerare, som med intressegemenskap kan hjälpa företagen att nå sin fulla potential genom att tillföra kapital och industriellt nätverk.

Netmore

01

Real Alliance samlar en grupp av autonomt agerande mäklarföretag som samarbetar kring främst kringtjänster såsom bolån.

Netmore

02

Hedvig startades 2018 med en ambition att revolu-tionera försäkringsbranschen, med hemförsäkringar som en av Hedvigs basprodukter. Det ska vara enkelt att teckna och förstå sin försäkring och det ska vara enkelt att anmäla sin skada och få utbetalt ersättning.

Netmore

03

AVY skapar digitala marknadsplatser för boenderelaterade produkter och tjänster genom att digitalisera relationen mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Netmore

04

Insurely är en digital försäkringsaktör vars open insurance-plattform gör det möjligt för försäkringsbolag och finansiella aktörer att få tillgång till realtidsdata från försäkringsmarknaden.

Netmore

05

Hydda är en teknikkoncern som består av innovativa SaaS-lösningar för fastighetsbranschen. Genom att även involvera de ledande fastighetsaktörerna i utvecklingsarbetet skapar de lösningar och synergier som branschen behöver och efterfrågar.

Netmore

06

Ingrid Capacity bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig, effektiv energilagring i Sverige, som jämnar ut topparna i produktionen samtidigt som energilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet.

Finansiella placeringar

Som en del av Neptunias investeringsstrategi förvaltas finansiella placeringar i Slättös fonder samt i företag som är etablerade inom Neptunias sektorer. Investeringarna ska skapa synergier för något av våra kärninnehav och kunna växlas mot likviditet på kort sikt. Ursprunget till kategorin var att stödja kapitalresningen av Slättös fonder och att skapa intressegemenskap med övriga fondinvesterare. Neptunias investeringar i Slättös fonder har resulterat i en god värdeuveckling och därtill löpande preferensutdelningar.