Skip to content

Neptunia har framgångsrikt säkrat refinansiering av utestående obligationer

Neptunia post image

Neptunia har ingått ett facilitetsavtal om SEK 600,000,000

Neptunia Invest AB (publ), org. nr. 556986-5453 ("Neptunia"), meddelar härmed att man framgångsrikt har ingått ett facilitetsavtal om SEK 600,000,000 med ett syndikat av nordiska banker och därigenom lyckats säkrat refinansiering av Neptunias utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0013888120 med förfall den 8 juli, 2024.
 
Johan Karlsson, Grundare och VD för Neptunia: "Jag vill uttrycka min tacksamhet till våra obligationsinvesterare för deras stöd och förtroende. Deras engagemang för Neptunia har varit avgörande för vår tillväxt och utveckling. Idag är jag glad att kunna meddela att vi framgångsrikt har säkrat refinansiering av våra utestående obligationer genom en ny lånefacilitet tillsammans med ett syndikat av nordiska banker som långivare. Neptunia fortsätter att utveckla sin mognadsgrad och våra företag gör framsteg i vinsttillväxt och kassaflödesgenerering vilket skapar förutsättningar för flexibilitet, utökat förtroende och förbättrade villkor hos finansiella partners.”
 
Roschier och Arctic Securities har agerat juridisk respektive finansiell rådgivare till Neptunia i samband med facilitetsavtalet.