Skip to content

Neptunia publicerar årsredovisning för 2023

Neptunia post image

Neptunias årsredovisning finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida.

“Den turbulens med nya utmaningar som präglat världen sedan covid-19, med efterföljande krig och kraftigt stigande
inflation, fortsatte under 2023. De senaste åren har varit oförutsägbara och svårnavigerade. För Neptunia och våra företag kan vi summera ett år som trots utmaningarna samlat visar en positiv operationell och finansiell utveckling. Vi har under året
investerat 266 Mkr, vi redovisar ett resultat (EBT) om 109 Mkr, vårt substansvärde per aktie växer med 5 procent och vi har rest 300 Mkr i nytt kapital från välrenommerade nordiska investerare. Våra kärninnehav växte sammantaget organiskt med 74 procent, med positiv lönsamhetsutveckling under året. Slättö har erhållit nya kapitallöften från institutionellt kapital till två av sina fonder, MW Group fortsätter att växa inom samtliga affärsområden och SIBS har nått ett internationellt genombrott med tre stora affärer.”

Läs mer i Neptunias årsredovisning på www.neptuniainvest.se/sv/investerare