Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du Neptunias senaste press-meddelanden, villkor och finansiella rapporter.

Finansiell kalender:

Bokslutskommuniké Q4 2022: 28 februari 2023
Årsredovisning 2022: 27 april 2023
Delårsrapport Q1 2023: 26 maj 2023
Delårsrapport Q2 2023: 30 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023: 24 november 2023

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Regulatoriska pressmeddelanden

Neptunia Invest AB publicerar bokslutskommuniké för 2022 – 2023.02.28
Öppna PDF
Neptunia Invest AB genomför en nyemission – 2023.01.31
Öppna PDF
Delårsrapport för Q3 2022 – 2022.11.30
Öppna PDF
Neptunia offentliggör obligationsprospekt 2022.11.28
Öppna PDF
Emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer 2022.09.29
Öppna PDF
Delårsrapport för Q2 2022 – 2022.08.31
Öppna PDF
Delårsrapport för Q1 2022 – 2022.05.27
Öppna PDF
Neptunia Invest AB publicerar årsredovisning för 2021 – 2022.04.29
Öppna PDF
Neptunia Invest publicerar bokslutskommuniké för 2021 – 2022.02.28
Öppna PDF
Neptunia offentliggör obligationsprospekt 2021.11.25
Öppna PDF
Delårsrapport för Q3 2021
Öppna PDF
Emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer – 2021.09.27
Öppna PDF
Press release - Early approval – 2021.09.24
Öppna PDF
Neptunia tillkännager en riktad nyemission – 2021.09.16
Öppna PDF
Press release - Consent solicitation – 2021.09.15
Öppna PDF
Delårsrapport för Q2 2021 – 2021.08.31
Öppna PDF
Nyemission till bolagets aktieägare – 2021.06.29
Öppna PDF
Neptunia obligation – 2021.06.14
Öppna PDF
Framgångsrik emittering av obligationslån – 2020.07.01
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriska

Icke regulatoriska

Godkännande och ändring av villkoren avseende obligationslån – 2023.02.21
Öppna PDF
Press release - Written procedure – 2023.01.25
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF
Neptunia - Amended Terms and Conditions.pdf

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Finansiella dokument

Bond Issue – Amended Terms and Conditions
Öppna PDF
Notice to a written procedure - 2023.01.25
Öppna PDF
Neptunia bond prospectus 2022.11.28
Öppna PDF
Neptunia bond prospectus 2021.11.25
Öppna PDF
Bond Issue - Amended Terms and Conditions – 2021.09.27
Öppna PDF
Notice to a written procedure for senior secured bonds – 2021.09.15
Öppna PDF
Neptunia bond prospectus – 2021.06.14
Öppna PDF

Regulatoriska

Icke regulatoriska

Terms and Conditions Bond Issue – 2020.07.08
Öppna PDF
Bolagsordning – 2020.02.06
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Finansiella rapporter

Delårsrapport – Q4 2022
Öppna PDF
Delårsrapport – Q3 2022
Öppna PDF
Delårsrapport – Q2 2022
Öppna PDF
Delårsrapport – Q1 2022
Öppna PDF
Årsredovisning – 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q4 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q3 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q2 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q1 2021
Öppna PDF
Årsredovisning – 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q4 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q3 2020
Öppna PDF
Årsredovisning – 2019
Öppna PDF
Årsredovisning – 2018
Öppna PDF
Årsredovisning – 2017
Öppna PDF
Årsredovisning – 2016
Öppna PDF
Årsredovisning – 2015
Öppna PDF

Kontakt

Telefon och e-post:

0771-650 200

Postadress:

Box 7034
103 86 Stockholm

Kärninnehav

Neptunias portfölj består av tre kärninnehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare); MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare); och SIBS, där Johan Karlsson är medgrundare och styrelseledamot.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en förvaltare av alternativa investeringsfonder inriktade på fastighetsinvesteringar i Norden. Slättös fonder utvecklar, förvaltar och förädlar bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter inom logistik och industri. Per den 31 mars 2021 uppgick Slättös förvaltade kapital till 9,3 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner i Norden och i internationella projekt. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom försvars- och säkerhetsbranschen samt industrier som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.

SIBS

SIBS grundades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Bolaget har utvecklat ett eget byggsystem som sträcker sig över värdekedjan och ger större flexibilitet i utförande och betydligt kortare byggtider. De egenproducerade bostäderna förvaltas långsiktigt inom bolaget.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 16 Mdkr och innehar AUM om +7,5 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss.