Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du Neptunias senaste press-meddelanden, villkor och finansiella rapporter.

Finansiell kalender:

– Delårsrapport Q3 jul-sep: 19/11/21
– Bokslutskommuniké Q4 okt-dec: 28/02/22

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

Neptunia offentliggör obligationsprospekt 2021.11.25
Öppna PDF
Delårsrapport för Q3 2021
Öppna PDF
Emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer – 2021.09.27
Öppna PDF
Press release - Early approval – 2021.09.24
Öppna PDF
Neptunia tillkännager en riktad nyemission – 2021.09.16
Öppna PDF
Press release - Consent solicitation – 2021.09.15
Öppna PDF
Delårsrapport för Q2 2021 – 2021.08.31
Öppna PDF
Nyemission till bolagets aktieägare – 2021.06.29
Öppna PDF
Neptunia obligation – 2021.06.14
Öppna PDF
Framgångsrik emittering av obligationslån – 2020.07.01
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

-

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Finansiella dokument

Neptunia bond prospectus 2021.11.25
Öppna PDF
Bond Issue - Amended Terms and Conditions – 2021.09.27
Öppna PDF
Notice to a written procedure for senior secured bonds – 2021.09.15
Öppna PDF
Neptunia bond prospectus – 2021.06.14
Öppna PDF

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

Terms and Conditions Bond Issue – 2020.07.08
Öppna PDF
Bolagsordning – 2020.02.06
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Finansiella rapporter

Delårsrapport – Q3 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q2 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q1 2021
Öppna PDF
Årsredovisning – 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q4 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q3 2020
Öppna PDF
Årsredovisning – 2019
Öppna PDF
Årsredovisning – 2018
Öppna PDF
Årsredovisning – 2017
Öppna PDF
Årsredovisning – 2016
Öppna PDF
Årsredovisning – 2015
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Kontakt

Telefon och e-post:

0771-650 200

Postadress:

Box 7034
103 86 Stockholm