Finansiell information

Finansiell information

Här hittar du Neptunias senaste press-meddelanden, villkor och finansiella rapporter.

Finansiell kalender:

– Delårsrapport Q3 jul-sep: 19/11/21
– Bokslutskommuniké Q4 okt-dec: 28/02/22

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

Emitterar ytterligare seniora säkerställda obligationer – 2021.09.27
Öppna PDF
Press release - Early approval – 2021.09.24
Öppna PDF
Neptunia tillkännager en riktad nyemission – 2021.09.16
Öppna PDF
Press release - Consent solicitation – 2021.09.15
Öppna PDF
Delårsrapport för Q2 2021 – 2021.08.31
Öppna PDF
Nyemission till bolagets aktieägare – 2021.06.29
Öppna PDF
Neptunia obligation – 2021.06.14
Öppna PDF
Framgångsrik emittering av obligationslån – 2020.07.01
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

-

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Finansiella dokument

Bond Issue - Amended Terms and Conditions – 2021.09.27
Öppna PDF
Notice to a written procedure for senior secured bonds – 2021.09.15
Öppna PDF
Neptunia bond prospectus – 2021.06.14
Öppna PDF

Regulatoriska

Inga pressmeddelanden ännu...
Öppna PDF

Icke regulatoriska

Terms and Conditions Bond Issue – 2020.07.08
Öppna PDF
Bolagsordning – 2020.02.06
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Prospekt

Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF
Namn prospekt
Öppna PDF

Finansiella rapporter

Delårsrapport – Q2 2021
Öppna PDF
Delårsrapport – Q1 2021
Öppna PDF
Årsredovisning – 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q4 2020
Öppna PDF
Delårsrapport – Q3 2020
Öppna PDF
Årsredovisning – 2019
Öppna PDF
Årsredovisning – 2018
Öppna PDF
Årsredovisning – 2017
Öppna PDF
Årsredovisning – 2016
Öppna PDF
Årsredovisning – 2015
Öppna PDF

Företagspresentation

Öppna PDF

Kontakt

Telefon och e-post:

0771-650 200

Postadress:

Box 7034
103 86 Stockholm