Skip to content

Neptunia Invest genomför en emission av efterställda konvertibler om totalt 200 Mkr

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ), org.nr. 556986-5453 ("Neptunia”), har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 200 Mkr. Konvertiblerna, som är efterställda Neptunias obligation, tecknades av både befintliga delägare och nya investerare.

I linje med Neptunias ambition om att växa sin lista av aktieägare med några av Nordens mest välrenommerade family office välkomnar Neptunia Harry Klagsbrun genom Harmar AB som ny investerare.

”Vi fortsätter att aktivt arbeta för att ytterligare förstärka Neptunias finansiella flexibilitet. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från både befintliga och nya investerare, vilket stärker oss och vår möjlighet att fortsätta skapa värde”, kommenterar Johan Karlsson.