Skip to content

Neptunia Invest AB (publ) genomför en nyemission om 100 Mkr

Neptunia post image

Neptunia Invest AB (publ), org.nr. 556986-5453 ("Bolaget" eller ”Neptunia”), har efter beslut på en extra bolagsstämma beslutat om en riktad nyemission om 100 Mkr. Emissionen fulltecknades samma dag inom kretsen för Bolagets befintliga aktieägare.

  • Neptunia möter 2023 med fortsatt god underliggande operationell utveckling i våra företag och en stark och förbättrad finansiell flexibilitet efter ett 2022 med väsentliga ökningar i erhållna kassaflöden från utdelningar och framgångsrika försäljningar av minoritetsinnehav som realiserat betydande värden. Att vi i tillägg till bolagets positiva utveckling har en stark ägarkrets i Neptunia som supporterar fortsatt tillväxt med nytt kapital är en fantastisk utgångspunkt för oss som entreprenörer i en marknad där många möjligheter kommer att uppdagas under året, kommenterar Johan Karlsson.
  • Vi tror på fina möjligheter att fortsätta investera inom vår befintliga portfölj av innehav, särskilt inom området för Försvar och säkerhet som upplever stark tillväxt och där vårt kärninnehav MW Group har en unik marknadsposition, kommenterar Mikael Karlsson.

För ytterligare information:

Johan Karlsson, VD
E-post:
johan.karlsson@neptuniainvest.se

Gustav Niblaeus, CFO
Tel: +46 70 927 89 74
E-post: 
gustav.niblaeus@neptuniainvest.se

Denna information är sådan information som Neptunia Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 31 januari 2023, kl. 16:00 CET.