Vi söker hållbara och samhälls-nyttiga investeringar som skapar värde över tid för både ägare och samhälle

Vi söker hållbara och samhällsnyttiga investeringar som skapar värde över tid

Neptunia investerar i företag inom Fastighet och Finans samt Försvar och Säkerhet. Alla våra innehav ryms inom ramen för dessa investeringsområden och syftar mot att uppnå god avkastning i hållbara affärsmodeller som för samhället framåt.

Våra innehav är uppdelade i tre områden: Majoritetsägda innehav, Minoritetsägda innehav och Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder. Målsättningen är att alla majoritetsägda företag i Neptunia ska vara eller ha potential att bli ledande inom sitt respektive segment. Minoritetsägda innehav avser framför allt onoterade innehav, med fokus på företag med en intressant teknisk profil, innovationskraft och starka entreprenörer. Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.

Majoritetsägda innehav

Neptunias portfölj består av två majoritetsägda innehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare) samt Military Work, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare).

Johan och Mikael Karlsson är huvudägare i Neptunia.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 13 Mdkr och innehar AUM om +6,4 Mdkr.

Military
Work

Military Work är ett nordiskt konsultföretag som erbjuder tjänster för samhällsviktiga funktioner. Företagets kunder är fokuserade till segmenten försvar, säkerhet och industri. Bolagets tjänster är indelade i service och support, träning och utbildning samt rådgivning. Military Work har ca 700 unika konsulter och omsatte +100 Mkr 2019.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 13 Mdkr och innehar AUM om +6,4 Mdkr.

Military
Work

Military Work är en nordisk tjänsteleverantör för samhällsviktiga funktioner. Företagets kunder är fokuserade till segmenten försvar, säkerhet och industri. Bolagets tjänster är indelade i service och support, träning och utbildning samt rådgivning. Military Work har ca 700 unika konsulter och omsatte +100 Mkr 2019.

Minoritetsägda innehav

Neptunias minoritetsägda innehav fokuserar på företag inom två investeringskategorier: Fastigheter och PropTech. Investeringarna präglas av starka entreprenörer och företag som svarar mot tydliga trender på marknaden eller som bedöms vara definierande för marknaden i framtiden. De minoritetsägda innehaven avser framför allt onoterade innehav.

Fastigheter
PropTech

Direktinvesteringar
i Slättö Förvaltnings fonder

Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i de aktiva fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.