Vi söker hållbara och samhälls-nyttiga investeringar som skapar värde över tid för både ägare och samhälle

Vi söker hållbara och samhällsnyttiga investeringar som skapar värde över tid

Neptunia investerar i företag inom fastighet och finans samt försvar och säkerhet. Alla våra innehav ryms inom ramen för dessa investeringsområden och syftar mot att uppnå god avkastning i hållbara affärsmodeller som för samhället framåt.

Våra innehav är uppdelade i tre områden: Majoritetsägda innehav, Minoritetsägda innehav och Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder. Målsättningen är att alla majoritetsägda företag i Neptunia ska vara eller ha potential att bli ledande inom sitt respektive segment. Minoritetsägda innehav avser framför allt onoterade innehav, med fokus på företag med en intressant teknisk profil, innovationskraft och starka entreprenörer. Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.

Majoritetsägda innehav

Neptunias portfölj består av två majoritetsägda innehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare) samt MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare).

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 16 Mdkr och innehar AUM om +7,5 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss.


Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en asset manager som utvecklar, förädlar och förvaltar fastigheter ägda av bolagets fastighetsfonder. I fonder som realiserats har Slättö i genomsnitt genererat en årlig avkastning på investerat kapital om 29%. Slättö har sammantaget gjort affärer om drygt 16 Mdkr och innehar AUM om +7,5 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner på vår nordiska hemmamarknad och internationellt i projekt där våra kunder behöver oss.

Minoritetsägda innehav

Neptunias minoritetsägda innehav fokuserar på företag som präglas av starka entreprenörer och som svarar mot tydliga trender på marknaden eller som bedöms vara definierande för marknaden i framtiden.

Minoritetsägda innehav

Direktinvesteringar
i Slättö Förvaltnings fonder

Direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder utgör portföljens största innehav och innefattar innehav i de aktiva fonderna Slättö Value Add och Slättö Core+.