Vi söker hållbara och samhälls-nyttiga investeringar som skapar värde över tid för både ägare och samhälle

Vi söker hållbara och samhällsnyttiga investeringar som skapar värde över tid

Neptunia investerar i företag inom fastighet och finans samt försvar och säkerhet. Alla våra innehav ryms inom ramen för dessa investeringsområden och syftar mot att uppnå god avkastning i hållbara affärsmodeller som för samhället framåt.

Våra innehav är uppdelade i tre områden: Kärninnehav, Minoritetsägda innehav och Finansiella placeringar. Målsättningen är att alla Neptunias kärninnehav ska vara eller ha potential att bli ledande inom sitt respektive segment. Minoritetsägda innehav avser framför allt onoterade innehav, med fokus på företag med en intressant teknisk profil, innovationskraft och starka entreprenörer. Finansiella placeringar innefattar direktinvesteringar i Slättö Förvaltnings fonder.

Kärninnehav

Neptunias portfölj består av tre kärninnehav: Slättö Förvaltning, som drivs av Johan Karlsson (VD och grundare); MW Group, som drivs av Mikael Karlsson (VD och grundare); och SIBS, där Johan Karlsson är medgrundare och styrelseledamot.

Slättö
Förvaltning

Slättö Förvaltning är en förvaltare av alternativa investeringsfonder inriktade på fastighetsinvesteringar i Norden. Slättös fonder utvecklar, förvaltar och förädlar bostadsfastigheter, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter inom logistik och industri. Per den 30 september 2021 uppgick Slättös förvaltade kapital till 10 Mdkr.

MW
Group

MW Group är ett modernt nordiskt försvars- och säkerhetsföretag som levererar tjänster till samhällsviktiga funktioner i Norden och i internationella projekt. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom försvars- och säkerhetsbranschen samt industrier som upprätthåller samhällsviktiga funktioner.

SIBS

SIBS grundades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu en av Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Bolaget har utvecklat ett eget byggsystem som sträcker sig över värdekedjan och ger större flexibilitet i utförande och betydligt kortare byggtider. De egenproducerade bostäderna förvaltas långsiktigt inom bolaget.

Minoritetsägda innehav

Neptunia har sedan 2019 byggt upp en portfölj med minoritetsägda innehav som framförallt är aktiva inom området för digitalisering av  fastigheter. Portföljen fokuserar på företag som präglas av starka  entreprenörer, har ett fokus på hållbara och digitala affärsmodeller samt befinner sig i spännande skeden av sin utveckling.

Minoritetsägda innehav

AVY skapar digitala marknadsplatser för boenderelaterade produkter och tjänster genom att digitalisera relationen mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Nordkap ger användaren kontroll över sin låneportfölj. Genom att generera aggregerade marknadsinsikter till sina användare kan kunderna utveckla och effektivisera sin finansiering.

Buildroid främjar en enklare och mer enhetlig infrastruktur för att koppla upp och ansluta värdeskapande applikationer och tjänster till ett fastighetsbestånd.

Egen Lokal erbjuder småföretagare och privatpersoner att förvärva sin egen friköpta fastighet, utan att behöva vara medlem i en belånad förening.

Corporate Fiber bygger, äger och opererar fibernät i kommersiella fastigheter. Genom att sätta upp ett strukturerat fiberfastighetsnät för hela fastigheten förenklas den digitala infrastrukturen.

Carbon Capture Company Nordic (CCC Nordic) erbjuder lokal klimatkompensation som bidrar till att öka kolsänkan i den svenska skogen, genom sina Carbon Capture Certificates.

Brunkeberg tillhandahåller lösningar för byggnation av höghus och glasfasader. De har ett patentskyddat system för hantering av material och fasadelement på höghus.

Youple är en bolånetjänst för unga. Bolagets vision är att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig genom att förnya marknaden för bostadsfinansiering.

EstateLogs erbjuder ett system för optimerar för fastighetsägare genom att samla allt som hör fastighetsförvaltningen till på ett och samma ställe.

Norban är en digital plattform som kombinerar en marknadsplats för alla bostadsägare, kallad Pre-Market™, med en mäklartjänst. Allt för att optimera bostadsförsäljningen.

Finansiella placeringar

Som en del av investeringsstrategin investerar Neptunia i Slättös fonder. Per den 30 september 2021 hade Neptunia direktägande i två av dessa fonder: Slättö Value Add I och Slättö Core+.