Skip to content

Slättö är en förvaltare av investeringsfonder inriktade mot nordiska fastighetsinvesteringar

Slättö skapar och förvaltar fonder inom strategierna Core Plus och Value Add som investerar tematiskt i bostäder, logistikfastigheter, hotell och samhällsfastigheter. Inom varje segment finns operativa enheter som ansvarar för transaktioner, förvaltning, underhåll och utveckling av fondernas tillgångar. Utöver Neptunia ägs Slättö av åtta operativa partners som är verksamma i bolaget.

Neptunias syn på Slättö

Slättö är ett av Neptunias kärninnehav sedan 2014. Bolaget är snabbväxande och har utvecklats till en av de ledande nordiska förvaltarna av alternativa investeringsfonder inriktade mot fastighetsinvesteringar. Slättö har genom sin bevisade operationella förmåga lyckats attrahera kapital från institutionella investerare samt förvalta och utveckla fastighetstillgångar till marknadsledande riskjusterade avkastning.

Slättös tematiska investeringar inom främst bostäder samt lager- och logistikfastigheter är fortsatt relevanta och skalbara i volym samt på nya geografiska marknader. Trots det nuvarande ekonomiska läget är Slättö och dess aktiva fonder väl positionerade med sund skuldsättning samt investeringskapacitet i form av nytt kapital och odragna kapitallöften från institutionella investerare, vilket ger Slättö en handlingskraftighet att agera när möjligheter på en pressad marknad uppstår.

Slättös främsta prioriteringar, som Neptunia också stödjer aktivt, är att fortsätta attrahera topptalanger samt att utöka sin bas av investerare.

 

Fakta

Andel av portfölj: 34%
Ägarandel: 74%
Innehav sedan år: 2014
VD: Johan Karlsson
Styrelseordförande: Stefan Glevén
Hemsida: slatto.se

Ägarandel

Andel av portföljen

 • + 20

  Fastighetsvärde, Mdkr

  30 sep 2023
 • + 17

  AUM GAV, Mdkr

  30 sep 2023
 • + 20

  Snittavkastning, %

  30 sep 2023
 • + 55

  MEDARBETARE, st

  30 sep 2023

Slättös operativa områden

Slättö är en förvaltare av investeringsfonder inriktade mot nordiska fastighetsinvesteringar. Slättö skapar och förvaltar fonder inom strategierna Core Plus och Value Add som investerar tematiskt i bostäder, logistikfastigheter, hotell och samhällsfastigheter. Inom varje segment finns operativa enheter som ansvarar för transaktioner, förvaltning, underhåll och utveckling av fondernas tillgångar.

Slättö Residential

Slättö Residential äger, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Norden och är aktiva i hela värdekedjan – från utveckling av råmark till förvaltning och förädling av befintliga bestånd. Slättö förvaltade vid början av 2023 fastigheter inom segmentet till ett värde om ca 8,8 Mdkr.

Evolv Property

Evolv Property är en aktiv investerare inom sektorerna lager, logistik och lätt-industri som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Norden. Evolv förvaltade vid början av 2023 fastigheter inom segmentet till ett värde om ca 4,1 Mdkr.