Skip to content

SIBS har utvecklat ett marknadsledande tekniskt system och produktionskoncept för att effektivisera och kvalitetssäkra byggprojekt

Med ett byggsystem som integrerar automatiserad projektering med industriell produktion i fabrik, vill SIBS driva utvecklingen av morgondagens byggindustri – där byggprojekt kostar mindre, går snabbare och är mer pålitliga.

Neptunias syn på SIBS

Neptunia är investerade i SIBS sedan 2019. Med sitt marknadsledande och automatiserade system för design och industriellt byggande, omvandlar SIBS ritningar till färdiga byggnader med exakt precision. SIBS lyckas med teknologi optimera kostnader, leveranstid samt bostadskvalitet.

Bolaget har ökat omsättningen med, i genomsnitt, 142 procent under de två senaste åren och har under 2022 tagit steg mot internationell expansion. Under inledningen av 2023 tecknade man sitt första större avtal i Storbritannien inom affärsområdet Licensiering och Partnerskap.

Neptunia har varit den ledande investeraren i SIBS nyemissioner under både 2021 och 2022. Vi ser fram emot att fortsatt vara en aktiv ägare som supporterar bolaget i att skala sin internationella affär samt i strävan om att utveckla affärsområdet Licensiering och Partnerskap.

 

Fakta

Andel av portföljen: 17%
Ägarandel: 18%
Innehav sedan år: 2019
VD: Erik Thomaeus
Styrelseordförande: Michael Wolf
Hemsida: sibs.se

Andel av portföljen

Ägarandel

 • 2089

  OMSÄTTNING, Mkr

  Sep 2023 (R12)
 • 51

  OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, %

  Sep 2023 (R12)
 • 4613

  BALANSOMSLUTNING, Mkr

  30 sep 2023

SIBS affärsområden

Bostadsutveckling & Förvaltning

Utveckling och förvaltning av hyresbostäder i Norden. Affärsområdet omfattar hela värdekedjan inom fastighetsutveckling, från förvärv av mark till färdig produkt. Samtliga fastigheter uppförs inom SIBS konceptuella värdekedja.

Licensiering & Partnerskap

Fastighetsutvecklare och bostadsbyggare använder SIBS system och fabrikskoncept på marknader utanför Norden, med SIBS som partner. Affärsområdet omfattar hela värdekedjan för fastighetsutveckling på uppdrag av extern part. Det omfattar även licensiering av SIBS byggsystem för utveckling av fastigheter och produktion i fabrik.