Skip to content

Neptunia Invest AB

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som investerar i företag inom sektorerna finansiella tjänster, fastighet samt försvar och säkerhet. Bolaget grundades 2014 av bröderna Johan och Mikael Karlsson. Johan hade dessförinnan grundat Slättö och Mikael hade grundat MW Group.

Genom Neptunia skapades en gemensam plattform för ägandet i brödernas respektive företag. Genom en serie riktade nyemissioner, som genomförts 2020-2023, har bolaget sedan dess framgångsrikt knutit till sig ett antal välrenommerade delägare som bidragit med finansiering, kompetens och nätverk.

Bolaget delar in sina investeringar i kategorierna kärninnehav, minoritetsägda innehav samt finansiella placeringar. Indelningen är vägledande både för förvaltning av innehav och vid nya investeringar. Inom Neptunias sektorer har bolaget en betydande förståelse för den nordiska marknadens villkor och ett relevant nätverk som kan bidra till att utveckla företagens affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar och företagens styrelser.

Investeringsbeslut vägleds av för tiden gällande investeringspolicy samt Neptunias finansiella och icke-finansiella målsättningar, vilka samlat och var för sig syftar till att över tid stärka och utveckla bolagets finansiella flexibilitet.

Neptunias portföljbolag drivs av starka entreprenörer och befinner sig i expansiva faser där Neptunia stöttar och bidrar till fortsatt tillväxt. Som ägare är vi engagerade, långsiktiga och drivs av tydliga värderingar.