Skip to content

MW Group är en nordisk företagsgrupp som levererar tjänster till samhällskritisk infrastruktur och totalförsvar

Gruppen är organiserad i fem affärsområden och är verksam i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Neptunias syn på MW Group

MW Group är ett av Neptunias kärninnehav sedan 2014. Bolaget har sedan 2020 ställt om sin affärsmodell från en konsult- och rekryteringsaffär med fokus på militärt utbildad personal, till ett väldiversifierat erbjudande av både managerade tjänster och specialistrådgivning till privata och offentliga kunder inom det växande totalförsvaret med mission att bidra till ett robust och tryggt samhälle.

MW Group har postitionerat sig väl med sin historik inom det militära försvaret, med sitt nya fokus mot samhällskritisk infrastruktur och totalförsvarsförmåga samt med årets tillväxt. I och med det ser vi att MW Group kan fortsätta växa och spela en viktig roll i den snabba återuppbyggnaden av det nordiska totalförsvaret, som accelererats av kriget i Ukraina och, som en konsekvens, NATO-anslutningarna för Sverige och Finland. Neptunia stödjer bolagets affärsplan med fokus på fortsatt tillväxt i kombination med ökad lönsamhet.

MW Groups tjänster tar sikte på den del av totalförsvaret som delas mellan det civila och det militära och där behoven är överlappande för den kritiska infrastrukturen. I takt med att infrastrukturen blir alltmer samhällskritisk och uppkopplad levererar bolagets tekniska installations- och underhållstjänster tjänster i fält, cybersäkerhetslösningar, geospektrala informationstjänster och strategisk rådgivning till sina kunder som primärt utgörs av telecomoperatörer, energibolag och andra ägare av samhällskritisk infrastruktur.

 

 

Fakta

Andel av portfölj: 14%
Ägarandel: 93%
Innehav sedan år: 2014
VD: Mikael Karlsson
Styrelseordförande: Peter Bartram
Hemsida: mw.group

Andel av portfölj

Ägarandel

 • 387

  Omsättning, Mkr

  Sep 2023 (R12)
 • 58

  Omsättningtillväxt, %

  Sep 2023 (R12)
 • 313

  MEDARBETARE, st

  30 sep 2023

MW Groups affärsområden

Field Services

Installerar, underhåller och supporterar infrastruktur.

Geospatial Services

Inspekterar och analyserar geospektral information om kunders tillgångar inhämtad av egna långräckviddiga drönare med avancerade sensorer.

Cyber Solutions

Kopplar upp och säkrar kommunikationen i kundernas tillgångar.

LogSec

Planerar och levererar förnödenhetsförsörjning i kundernas logistikkedjor.

Strategic Advice

Rådger kunder strategiskt inom geostrategi och totalförsvar.