Skip to content

Minoritetsägda innehav

Neptunia har sedan 2019 byggt upp en portfölj av mindre, snabbväxande företag som driver digitalisering av tjänster eller annan teknisk innovation inom Neptunias investeringsområden. Investeringarna i minoritetsägda innehav fokuserar på företag som drivs av starka entreprenörer och där Neptunia blir en av flera starka investerare, som med intressegemenskap kan hjälpa företagen att nå sin fulla potential genom att tillföra kapital och industriellt nätverk.

 

Ett urval av minoritetsägda innehav

Netmore

01

Real Alliance samlar en grupp av autonomt agerande mäklarföretag som samarbetar kring främst kringtjänster såsom bolån.

Netmore

02

Hedvig startades 2018 med en ambition att revolu-tionera försäkringsbranschen, med hemförsäkringar som en av Hedvigs basprodukter. Det ska vara enkelt att teckna och förstå sin försäkring och det ska vara enkelt att anmäla sin skada och få utbetalt ersättning.

Netmore

03

AVY skapar digitala marknadsplatser för boenderelaterade produkter och tjänster genom att digitalisera relationen mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Netmore

04

Insurely är en digital försäkringsaktör vars open insurance-plattform gör det möjligt för försäkringsbolag och finansiella aktörer att få tillgång till realtidsdata från försäkringsmarknaden.

Netmore

05

Hydda är en teknikkoncern som består av innovativa SaaS-lösningar för fastighetsbranschen. Genom att även involvera de ledande fastighetsaktörerna i utvecklingsarbetet skapar de lösningar och synergier som branschen behöver och efterfrågar.

Netmore

06

Ingrid Capacity bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig, effektiv energilagring i Sverige, som jämnar ut topparna i produktionen samtidigt som energilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet.