Skip to content

Neptunias finansiella placeringar 

Som en del av Neptunias investeringsstrategi förvaltas finansiella placeringar i Slättös fonder samt i företag som är etablerade inom Neptunias sektorer. Investeringarna ska skapa synergier för något av våra kärninnehav och kunna växlas mot likviditet på kort sikt. Ursprunget till kategorin var att stödja kapitalresningen av Slättös fonder och att skapa intressegemenskap med övriga fondinvesterare. Neptunias investeringar i Slättös fonder har resulterat i en god värdeutveckling och därtill löpande preferensutdelningar.

 

Slättö Value Add I

Slättö Value Add I är en fond med svenskt mandat som sedan starten 2016 framgångsrikt skapat och förädlat ett antal fastighetsportföljer.

Slättö Value Add II

Slättö Value Add II startade 2021 och är Slättös första fond med europeiskt mandat.

Slättö Core+

 

Slättö Core+ är en fond med nordiskt mandat som lanserades under det fjärde kvartalet 2019.

Borgo

Borgo är ett fristående hypoteksbolag som erbjuder konkurrenskraftiga bolån via kreditförmedlare till svenska privatpersoner. Borgo erbjuder även sparkonton till privatpersoner och företag.

4C Strategies

4C Strategies levererar mjukvarulösningar och rådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och försvarsövningar.