Om Neptunia

Om Neptunia

Vår förmåga att både identifiera och utveckla bolag bygger på en förståelse för hur man kombinerar entreprenörskapets visionära och snabba element med lång industriell erfarenhet av att äga och leda företag.

Som investerare stöttar vi inte bara bolagen med investeringar, utan utgör också ett stöd för bolagets vidare finansiering.

Neptunia Invest AB

Neptunia är ett svenskt investmentbolag med nordiskt privat ägande som grundades av bröderna Johan och Mikael Karlsson tillsammans med familjen Ehrnrooth. Neptunia investerar i företag inom sektorerna fastigheter och finans samt inom försvar och säkerhet.

Bland portföljbolagen ingår bland andra Slättö Förvaltning, MW Group, SIBS, Boappa och Buildroid.

Neptunia drivs med en stark kultur som präglas av våra värderingar resultat, ansvarstagande och handlingskraft.

Vår strategi grundar sig på tre pelare:

Entreprenöriell förmåga och industriell erfarenhet

Vår förmåga att identifiera och utveckla bolag bygger på en förståelse för hur man kombinerar entreprenörskapets visionära och snabba element med lång industriell erfarenhet av att bygga företag – både från ledande positioner och som ägare.

Marknadskompetens och nätverk

Vi investerar inom områden där vi har en betydande förståelse för marknadernas villkor och där vårt kontaktnät skapar möjligheter att utveckla företagets affärer och attrahera nyckelpersoner till ledande befattningar i bolaget och dess styrelser.

Finansieringsförmåga

Som investerare stöttar vi inte bara bolagen med investeringar, utan utgör också ett stöd för bolagets vidare finansiering.

Neptunias ägare

Johan Karlsson

VD samt ledamot

Aktieinnehav:
Ägare i Brofound som äger 69% av Neptunia

Mikael Karlsson

Ledamot

Aktieinnehav:
Ägare i Brofound som äger 69% av Neptunia

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Aktieinnehav:
26%

Gunnar Brock

Ordförande

Aktieinnehav:
5%

Kontakt

Telefon och e-post:

0771-650 200

Postadress:

Box 7034
103 86 Stockholm